Wat is Online Coaching?

Bij online coaching heeft u elke (werk)dag via email contact met de coach. Door het ordenend en confronterend effect van schrijven kunnen in korte tijd grote veranderingsprocessen tot stand komen. Thema's die zich goed lenen voor online coaching zijn vergelijkbaar met de face-to-face coaching.
 

Voordelen van Online Coaching
Goedkoop, intensief, effectief en efficiënt
Schrijven in uw eigen tijd, in eigen tempo, in uw eigen omgeving
Geen reistijd, maar alle tijd voor uw eigen gedachten
Concreet
Ordent gedachten, gevoelens en geeft inzichten
U verzamelt uw eigen leidraad voor de toekomst
   

Hoe werkt het?

U heeft dagelijks intensief contact per email met de coach. Op elke email volgt een snelle, grondige reactie. Door middel van vragen, feedback en opdrachten onderzoekt u met de coach het volgende:
Wat is uw situatie
Wat zijn uw gedachten en gevoelens en welk gedrag komt daaruit voort
Wat zijn uw mogelijkheden om negatieve gevolgen te beïnvloeden
Welke kwaliteiten kunt u nog effectiever inzetten
   

Door het scheiden van deze processen ontstaat er rust in emoties en inzicht en acceptatie  van gedachten en gevoelens op uw gedrag.

   
U kunt op ieder moment van de dag schrijven. Uw mails worden zo snel mogelijk beantwoordt en in ieder geval binnen 24 uur, behalve in het weekend.
   
4-fasen model

De coach hanteert het 4 fasen model dat door Drs. M.Windrich is ontwikkeld.  De verschillende fasen kunnen elkaar enigszins overlappen.

Wat is uw huidige situatie  
Hoe is het zo gekomen?
Wat kunt u anders doen?
Hoe gaat u dat aanpakken?

Trajecten
Coachingstrajecten variëren van 1 tot 5 weken. In overleg worden afspraken gemaakt over de duur en intensiteit van het traject. Wilt u weten hoe dit werkt? Stuur uw vraag en ontvang een kosteloos een eerste reactie. Hierna kunt u zelf beslissen of u een traject wilt starten. U kunt uw vragen sturen naar: info@manomediation.nl

. 

Hoe werkt coaching?
Een coachingstraject duurt relatief kort en is resultaatgericht. Het traject begint met een kennismakings- en intakegesprek, waarin het doel van de coaching wordt bepaald. Vervolgens wordt onder leiding van de coach op een methodische en praktische wijze in een aantal bijeenkomsten door de coachee gewerkt aan het bereiken van het gewenste eindresultaat. Over het algemeen volstaan vijf bijeenkomsten van maximaal twee uur.  Naar behoefte van de coachee kan het aantal bijeenkomsten worden uitgebreid.

De aanpak van coaching is over het algemeen te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analyse-fase: de coachee krijgt zicht op zijn kwaliteiten,aandachtspunten,  gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de ontwikkelingsfase: de coachee ontwikkelt op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen effectiever gedrag.  De coach geeft geen adviezen over te nemen besluiten of de mogelijke gevolgen van die besluiten. De coachee draagt  zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de gevolgen hiervan, zowel tijdens het coachingstraject als daarna.

Vertrouwelijkheid is een basisvoorwaarde om het coachingstraject goed te laten verlopen. Een coach van Manomediation  houdt zich aan discretie en geheimhouding van de vertrouwelijke mededelingen en persoonlijke feiten die in een traject naar voren komen.

Indien een opdrachtgever informatie wil hebben over het traject dan is ons uitgangspunt dat een evaluatiegesprek in principe plaatsvindt tussen de opdrachtgever en coachee. Op uitdrukkelijk verzoek van de coachee kan ook de coach hierbij aanwezig zijn.

. 


Wat levert coaching op?
 

De voordelen van coaching voor de organisatie zijn o.a.:

minder ziekteverzuim en verloop;
energieke en betrokken medewerker;
verbeterde werksfeer;
een goed lopend team;
verbeterde communicatie;
hogere productiviteit;
betere prestaties;
hogere klanttevredenheid;
   

De persoonlijke voordelen van coaching zijn o.a.:

meer zelfkennis en zelfvertrouwen;
inzicht in eigen kwaliteiten;
het eigen leven kunnen sturen;
(toekomst) perspectieven zien
grotere levensvreugde;
meer energie en daadkracht;
werken met plezier;
beter kunnen omgaan met veranderingen en werkdruk;
doelgericht kunnen handelen om gewenst resultaat te bereiken;
verbetering communicatievaardigheden;
een goede balans tussen werk en privé;

. 

Wat is coaching?
Veranderingen op het werk vinden in hoog tempo plaats. Mensen worden geconfronteerd met steeds zwaardere eisen die aan hun functioneren worden gesteld, met reorganisaties, functiewijzigingen, sterke onderlinge concurrentie of een hoge werkdruk waardoor ook de spanningen thuis toe kunnen nemen.
In veel gevallen kunnen uw medewerkers aan de verwachtingen voldoen. Het kan echter ook tot gevolg hebben dat zij vastlopen in hun werk , ze weten de balans tussen werk en privé niet te bewaken, communiceren niet (meer) effectief, reageren kortaf, melden zich sneller ziek en lopen rond met een gevoel van ongenoegen of een negatief zelfbeeld.

Door coaching krijgen mensen inzicht in mogelijk belemmerende patronen in hun denken en gedrag en het effect daarvan op anderen.  Mensen krijgen beter zicht op wat ze motiveert, wat ze voelen, doen en laten. Coaching vergroot daarmee de persoonlijke effectiviteit in werk en privéleven.

U wilt als werkgever een gezonde werksituatie creëren met gemotiveerd, professioneel personeel. Veel organisaties maken in toenemende mate gebruik van coaching als bewezen instrument om hun managers en medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Door coaching neemt ziekteverzuim af en neemt productie en een positieve werkhouding toe.

. 

Login

Nieuwsbrief

Gecertificeerd

pms

snip

t

trans

werk

Go to top