Hoewel elk conflict anders is en de werkwijze op maat gemaakt kan worden, wordt hieronder de algemene aanpak beschreven.

  • Het eerste contact wordt vaak door één van de partijen of door een doorverwijzer (bijv. een advocaat of bedrijfsarts) met ons gelegd. Indien alle partijen bereid zijn om mediation in te schakelen, neemt de mediator het initiatief tot het plannen van de eerste bijeenkomst. Voorafgaand aan een gezamenlijke bijeenkomst kunnen desgewenst ook eerst aparte intakegesprekken plaatsvinden.
  • De datum en andere relevante gegevens van de bijeenkomst wordt aan alle partijen via e-mail bevestigd, tevens wordt de (concept) mediationovereenkomst meegezonden.
  • In de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst doorgesproken en de spelregels toegelicht. Indien partijen én de mediator bewust kiezen voor mediation en de overeenkomst ondertekenen, gaat de echte mediation van start. Overigens heeft elke partij – ook de mediator – op ieder moment het recht de mediation voortijdig te beëindigen.

  • Meestal zijn twee tot vijf bijeenkomsten van één tot twee uur voldoende. 

  • Wanneer partijen er met elkaar uit zijn, worden de afspraken vastgelegd in een zgn. vaststellingsovereenkomst. De mediator helpt bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst, hij/zij tekent deze echter niet mee. Het gaat immers om de afspraken die u met elkaar maakt!

. 

Login

Nieuwsbrief

Gecertificeerd

pms

snip

t

trans

werk

Go to top