Scheidingsbemiddeling door mediation
Een scheiding is meestal geen leuke gebeurtenis. Veelal betekent het een moeilijke periode voor alle betrokkenen. En behalve dat het een moeilijke en pijnlijke tijd kan zijn, staan er tevens voor iedereen grote belangen voor de toekomst op het spel. In het algemeen zullen bij een scheiding de gezamenlijke bezittingen moeten worden verdeeld, zal de financiële ondersteuning moeten worden geregeld en als er kinderen zijn zal het toekomstige ouderschap nu moeten worden vormgegeven.

Waar het er bij een juridisch steekspel om gaat om winnaars en verliezers te maken, gaat het er bij mediation juist om dat niemand een verliezer wordt. Mediation biedt in deze situatie de beste kansen om goed door deze periode heen te komen. En om tevens ieders belangen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Mediation gaat er namelijk van uit dat u zelf het beste weet wat in uw situatie de meest geschikte oplossing is. Hierbij neemt u als betrokken partijen zelf verantwoorde, weloverwogen en evenwichtige beslissingen.

De mediator voert gezamenlijke gesprekken met u beiden, waarbij alle relevante onderwerpen op een eerlijke en open wijze aan bod komen. Op basis van het begrip van alle gegevens maakt u dan zelf een keuze uit de beschikbare opties en mogelijkheden. Hierbij zal dan met name de situatie voor u in de toekomst van belang zijn. Afspraken die worden gemaakt zijn voor beide partijen acceptabel. Dat heeft het voordeel dat er op een later tijdstip door de ander meestal niet meer op hoeft te worden teruggekomen. Anders gezegd: men kan maar beter de zaken in één keer goed regelen.

De voordelen van mediation nog eens op een rijtje:

  • Geen juridisch steekspel, wat altijd het risico met zich meebrengt van tijd- respect- en kapitaalverslindende procedures.
  • Een duurzame oplossing komt in het bereik als de gevonden oplossingen voor beide partijen acceptabel zijn. Ten slotte gaat het in wezen om gezamenlijke problemen.
  • Conflicten worden niet uit de weg gegaan, tegenstelling mogen bestaan, vaak geven ze juist de gelegenheid om een nieuwe oplossing te vinden.
  • Vertrouwelijkheid is binnen de mediation gegarandeerd.
  • Betrokkenen beslissen, u beslist zelf over uw situatie, en niet iemand anders (de rechter).
  • Beste keuze voor de kinderen, zolang de kinderen leven (en u ook, natuurlijk) bent en blijft u gezamenlijk ouder. Uw kinderen zijn gebaat bij een zo optimaal mogelijke verstandhouding tussen u beide als ouders. Mediation geeft u de beste mogelijkheden om dit voor nu en de toekomst vorm te geven.

Kosten
De kosten bestaan uit het uurtarief van de mediator, waarbij wij ervan uitgaan dat u de kosten gezamenlijk zult dragen in een verdeling die passend is. In plaats van twee advocaten die ieder voor u apart werken, werkt de mediator voor u beiden. Gemiddeld genomen zijn er zo’n 15 uur gemoeid met de mediation. Gaat het om een beperkt aantal onderwerpen die moeten worden geregeld, of zijn er geen kinderen, dan kan het meestal korter zijn. Aan het einde zal de mediator de gezamenlijk gemaakte afspraken in begrijpelijke taal op schrift stellen. Dit kunt u dan meenemen naar uw (eventueel gezamenlijke) advocaat. Deze kan dan een echtscheidingsconvenant opstellen, zodat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter kan worden ingediend.

Procedure
U kunt bellen voor een afspraak voor een eerste oriënterend gesprek van ongeveer een half uur, zonder kosten, en zonder verdere verplichtingen. U krijgt dan uitleg over de procedure, wat u van mediation kunt verwachten en u kunt eventuele vragen stellen. U komt dan beiden, zodat ieder dezelfde informatie krijgt.

Omgangsregeling
Wat voor de scheiding geldt, geldt eigenlijk meestal ook voor de omgangsregeling voor de kinderen. Vaak scheelt het als het voor de betrokkenen duidelijk wordt dat het (toekomstige) belang van het kind ook het belang van de ouder is. De nieuwe situatie als 'mede'-ouder is een andere dan die van voor de scheiding. Die 'andere ouder' is voor uw kind ook heel erg belangrijk. Misschien dat er moet worden nagegaan of er tussen de beide ouders nog een verwarring is van rollen vanuit het verleden als partner en die van (toekomstige) ‘mede’-ouders. Mediation leent zich hier bij uitstek voor, daar beide ouders ook in de toekomst goed met elkaar overweg moeten kunnen. Wellicht kan niet alle pijn uit het verleden worden weggenomen, maar misschien kan dit wel een eigen plaats krijgen. Zo kan er ruimte komen voor een goede verstandhouding, zodat concrete afspraken voor en over de kinderen kunnen worden gemaakt, en dat is natuurlijk in het belang van iedereen.

Login

Nieuwsbrief

Gecertificeerd

pms

snip

t

trans

werk

Go to top