Mediation: de procedure
Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen om aan een mediationproces mee te doen. Ook verbinden zij zich vooraf tot geheimhouding. Deze uitgangspunten liggen vast in het NMI Mediation Reglement. Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een zogeheten mediationovereenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen.

Dan start het informele en flexibele mediationproces. De partijen stellen zich actief op en de mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: partijen bepalen zelf hoe deze oplossing eruit ziet. Dat levert voor iedereen een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

De NMI mediator
Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de NMI mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediationprocessen. In het register van het NMI worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen, dat zijn zij die een door het NMI erkende mediationopleiding hebben gevolgd. Certificering is een aparte toekenning die garant staat voor daadwerkelijke praktijkervaring van de mediator. Tevens worden er dan hogere eisen gesteld aan de nascholing.

Voordelen
Mediation kent een aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbeslechting. De belangrijkste daarvan zijn:

  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • deskundige begeleiding
  • informele procedure
  • geen onnodige beschadiging van relaties
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
  • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

 

 Voorwaarden
Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen;
  • de deelnemers moeten bevoegd zijn om een oplossingsovereenkomst aan te gaan. 


Kosten
De kosten van een mediationprocedure bestaan uit het honorarium van de mediator en de door partijen zelf gemaakte kosten. Het honorarium wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door partijen gedragen.

Meer vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u mij bellen (ook voor een afspraak) of e-mailen. (info@manomediation.nl) Tevens ben ik gaarne bereid voor overleg. Voor meer informatie over mediation kunt u tevens de website bezoeken van de Stichting Nederlands Mediation Instituut: www.nmi-mediation.nl, www.mediationweb.nl, www.mediation.startkabel.nl en www.conflictbemiddeling.nl.

 

Login

Nieuwsbrief

Gecertificeerd

pms

snip

t

trans

werk

Go to top